Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Παροχή σε είδος σε υπαλλήλους Νομικού προσώπου ΙΚΕ

Νομικό πρόσωπο Ελλάδας Μονοπρόσωπη ΙΚΕ ( Χ) με δραστηριότητα ανάπτυξη και δημιουργία λογισμικού αγοράζει απο Νομικό πρόσωπο Ελβετίας ( Ψ) με ανάλογη δραστηριότητα 76.000.000 TOKEN* αξίας 22.800,00ευρω. (στο τέλος της ερώτησης αναφέρω τι είναι το ΤΟΚΕΝ) 

Η άνωθεν πράξη πρέπει να γίνει στις 29/7/2019 δηλαδή σε παρελθοντικό χρόνο.( ο λόγος είναι ότι τότε δημιουργήθηκε το πρώτο block στην αλυσίδα blockchain ,λογισμικό ανοικτού κώδικα το οποίο κατέχει το αλλοδαπό Νομικό πρόσωπο) 

Στο σημείο αυτό να αναφέρω ότι 100% εταίρος στην Ελληνική Εταιρεία (Χ) είναι η αλλοδαπή εταιρεία (Ψ).Ουσιαστικά η Ελληνική Εταιρεία (Χ) κάνει υποστήριξη του λογισμικού που ανήκει στην Ελβετική Εταιρεία (Ψ).  

Στις 31/7/19 η Ελληνική Εταιρεία (Χ) δίνει παροχή σε είδος σε δύο απο τους υπαλλήλους της τα TOKEN που αγόρασε στις 29/7/19 : στον πρώτο δίνει 32.000.000 token αξίας 9.600,00 ευρώ και στον δεύτερο 44.000.000 token αξίας 13.200,00 ευρώ, η εν λόγω παροχή είχε συμφωνηθεί προφορικά να δωθεί στα πλαίσια της υφιστάμενης μισθωτικής σχέσης με σκοπό αφενός την διατήρηση ικανών στελεχών και αφετέρου την επαύξηση της απόδοσης τους με παροχή εργασιακού κινήτρου.  

Επειδή αυτήν η ενέργεια της αγοραπωλησίας αλλά και περισσότερο της παροχής σε είδος στους υπαλλήλους θα είναι στην χρήση του 2019 , θα ήθελα να με κατευθύνεται όσον αφορά

1)τις υποβολές των τροποποιητικών δηλώσεων που πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να πληρωθούν οι φορολογικές υποχρεώσεις που εκνέου θα γεννηθούν.

2) Αν υπάρχει κάποιο πρόστιμο ή προσάυξηση επ αυτών των τροποποιητικών

3) εφόσον γενιούνται ασφαλιστικές εισφορές τον τρόπο απόδοσής τους 4) και γενικά μια κατεύθυνση σε θέματα που τύχουν ιδιαίτερης προσοχής έτσι ώστε να αποφύγω μελλοντικές διενέξεις σε οποιοδήποτε επικείμενο φορολογικό έλεγχο.  

(*Ενα βασικό συστατικό της τεχνολογίας blockchain είναι τα tokens.To token μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα ψηφιακό αγαθό (digital asset). Είναι ένα κλειδί, που πιστοποιεί ότι το πρόσωπο που το κατέχει είναι και ο ιδιοκτήτης μιας αξίας.Τα tokens μπορούν να αντιστοιχούν σε φυσικά assets τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους ιδιοκτήτες τους η να καταναλωθούν έναντι κάποιου προϊόντος ή υπηρεσίας. Για παράδειγμα ένα token μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα ψηφιακό νόμισμα, κάποια τ.μ ενός ακινήτου, το 1% ενός ακριβού πίνακα ζωγραφικής κλπ. Η εφαρμογή των tokens σε τομείς της οικονομίας επεκτείνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υποστήριξης αγαθών και των ιδιοκτητών τους (asset owners) που δεν είναι εμπορεύσιμα. Παρέχει επίσης ευελιξία στην απόκτηση τους, αφού κάποιος επενδυτής ή υποστηρικτής μπορεί να αγοράσει ένα μικρό κλάσμα (fraction) του αγαθού, και μετά να το ανταλλάξει.)

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα