Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Εισόδημα ετήσιων συνδρομών

Νομικό πρόσωπο (ετερόρρυθμη εταιρία η οποία βρίσκεται σε διαδικαστικά μετατροπής της σε ΙΚΕ ),εκδίδει δυνδρομητικό περιοδικό και παρέχει και τηλεφωνική υποστήριξη δωρεάν ,σε ερωτήματα ,με θέματα που έχουν να κάνουν με το περιεχόμενο του περιοδικού για τους συνδρομητές του και μόνο.Οι συνδρομές για το  σύνολο των υπηρεσιών πληρώνονται προκαταβολικά και αφορούν ένα έτος .πχ συνδρομή  1/9/2020-30/8/2021.Εκδίδεται το παραστατικό 1/9 καταβάλλεται μέσα στη περίοδο αυτή το ΦΠΑ ,περιλαμβάνεται στις ετήσιες και ερωτώ.Το εισόδημα θα υπολογιστεί αναλογικά στο 2020 για 4 μήνες και οι υπόλοιποι 8 θα μεταφερθούν στα  έσοδα επομένων χρήσεων για το 2021  ??Πως θα φορολογηθούν ;Σας ευχαριστώ.SN.

  • 1 Απάντηση

Πώληση δικαιώματος λήψης υπηρεσιών.Χρόνος έκδοσης τιμολογίου.
Σύμφωνα με την παρ.2γ του άρθρου 11 των ΕΛΠ ο χρόνος έκδοσης του Τιμολογίου σε περίπτωση απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσιών καθορίζεται με την απόκτηση του δικαιώματος αυτού.
Στην Εγκ.ΠΟΛ 1003/31-12-2014 παρ.11.2.7 αναφέρονται ως ενδεικτικά παραδείγματα που εμπίπτουν στην στην περίπτωση αυτή.
Για την φορολογία εισοδήματος οι εισπράξεις για υπηρεσίες που δεν προσφέρθηκαν θεωρούνται προκαταβολές και φορολογούνται στο χρόνο που προσφέρονται και όχι στο χρόνο έκδοσης των στοιχείων . Επονένως πρέπει να γίνει επιμερισμός των εσόδων σε κάθε χρήση που παρασχέθηκαν. Εγκ.10593131/15-07-2004
Ανακεφαλαιώνοντας σε σχέση με το ερώτημά σας εφόσον δεν υπάρχει ανάλυση των προσφερθέντων υπηρεσιών βάση π.χ. ιδιωτικού συμφωνητικού , τότε κατά την γνώμη μου πρέπει να αναφέρονται στο εκδιδόμενο παραστατικό ανά έτος διακριτά τα ποσά που αντιστοιχούν στην παροχή υπηρεσίας. 
Όλα τα ανωτέρω μπορείτε να τα βρείτε στο βιβλίο του Κου Σταματόπουλου ΕΛΠ ανάλυση και ερμηνεία άρθρο 11 θέμα 11 και επόμενα.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση