ΚΑΔ και υποχρεωση pos

σε επαγγελματια με έδρα στο σπιτι,και σε υποχρεωση ΚΑΔ ειναι μόνο οι δευτερευουσες δραστηριοτητες υποχρεουται να έχει pos;

  • 1 Απάντηση

Οι δικαιούχοι πληρωμής που διαθέτουν ΚΑΔ οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στη λίστα της ΚΥΑ 45231/2017 και τον έχουν δηλώσει είτε ως κύρια είτε ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, είναι υπόχρεοι  απόκτησης POS εφόσον συναλλάσσονται με πληρωτές οι οποίοι δρουν για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα.
 
Πιο συγκεκριμένα, η υποχρέωση απόκτησης τερματικού POS δεν αφορά δικαιούχους πληρωμής (ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρίες) που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά σε άλλες επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) που δρουν στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (Β2Β συναλλαγές), ακόμη και αν οι εν λόγω δικαιούχοι πληρωμής διαθέτουν ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στη λίστα της με αριθ. 45231/2017 κυα.
 
Σχετ. Εγκ. 83942/2017

Προσθέστε τη δική σας απάντηση