Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α 45231/2017 Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα

Αριθμ. 45231

ΦΕΚ B 1445 - 27.04.2017

Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/ 2016, (Α΄ 240).

Υποσημειώσεις (13)
Οι σημειώσεις κωδικοποιήσης είναι διαθέσιμες μόνο για τους συνδρομητές του Forin.gr Analysis. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
notis
05/05/2017 09:25:53

Ατομική επιχείρηση που βρίσκεται σε αδράνεια από το 2015 και συμπεριλαμβάνεται στους υπόχρεους για την εγκατάσταση pos (καδ 69.20) πρέπει να το τοποθετήσει τώρα ή όταν κι αν επαναδραστηριοποιηθεί;
Υπάρχει περίπτωση να υποστεί έλεγχο και να της καταλογιστεί το πρόστιμο των 1500€ παρά το γεγονός πως δεν θα έχει κανένα έσοδο από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Επίσης σε περίπτωση επαναδραστηριοποίησης και παροχής υπηρεσιών μόνο σε επιχειρήσεις και κατάθεσης της αμοιβής σε τραπεζικό λ/σμό θα πρέπει να έχει και pos και να υποστεί τη συγκεκριμένη δαπάνη χωρίς να το χρησιμοποιεί;
Ευχαριστώ
Νοτης