Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Υπεραξία απο πώληση ΦΙΧ ατομικής επιχείρησης με απλογραφικά βιβλία

Καλησπέρα  ,
Ατομική επιχείρηση πωλεί ΦΙΧ ( με αναπόσβεστη αξία), σε τιμή μεγαλύτερη από την αρχική τιμή κτήσης.Από την πώληση προκύπτει  υπεραξία προς φορολόγηση.Στη  δήλωση φορολογίας υπεραξίας  αυτοκινήτων & μοτοσυκλετών, η αρμόδια ΔΟΥ λαμβάνει υπόψη της την πραγματική αξία πώλησης σήμερα(Κωδ.17 και 06) ,βάσει τιμολογίου, καθώς είναι μεγαλύτερη από την τεκμαρτή (όπως υπολογίζεται με το χαρτόσημο-Κωδ.18) ,αλλά  δεν λαμβάνει υπόψη την πραγματική αξία κτήσης (από το νυν πωλητή-Κωδ.07)) όπως προκύπτει από το αντίστοιχο τιμολόγιο, καθώς υπολογίζει τεκμαρτή(το τοποθετεί στον Κωδ.07) .Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε σχέση με τα βιβλία, διαφορετική αξίας αγοράς , διαφορετικές αποσβέσεις (Κωδ,08) και συνεπώς διαφορετική αναπόσβεστη αξία (Κωδ.09).Η προκύπτουσα υπεραξία είναι μεγαλύτερη , κατ'επέκταση και ο φόρος.Σε ποιές διατάξεις στηρίζεται ο παραπάνω χειρισμός από πλευράς ΔΟΥ, και με ποιον τρόπο  υπολογίζεται η τεκμαρτή αξία κτήσης;

YΓ.:Η  τεκμαρτη αξία πώλησης(Κωδ.18) βάσει χαρτοσήμου(Κωδ.05),υπολογίζεται σύμφωνα με αρ.4,παραγρ.4, ΝΔ 1146/1972 ,αρ.5 παραγρ.2, ΝΔ 1146/1972 όπως κωδικοποιήθηκε με τον Ν .3842/2010 .
Σας ευχαριστω και εύχομαι καλές γιορτές και Χρόνια Πολλά.

  • 2 Απαντήσεις
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr