Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Δωρεά σε ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο

Καλημέρα, Α.Ε. προτίθεται να κάνει δωρεά σε τοπικά ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία. Η δωρεά θα είναι είτε με τη μορφή χρημάτων είτε με παροχή σε είδος π.χ. δωρεά αθλητικού εξοπλισμού. Ποιες οι προϋποθέσεις έκπτωσης της συγκεκριμένης δαπάνης για την Α.Ε.? Η πρόσφατη αποφαση που υπογράφηκε για μείωση του ποσού του φόρου  σε ποσοστό 20% του ποσού της δωρεάς αφορά μόνο τα φυσικά ή και τα νομικά πρόσωπα?

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα