Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Δραστηριότητα απαλλαγής ΦΠΑ

Γιατρός που απαλλάσσεται του ΦΠΑ κάνει χρήση δραστηριότητας που εντάσσεται στο ΦΠΑ ΚΑΔ: 72193000.

Στο τρίμηνο της περιοδικής ΦΠΑ δεν κάνω χρήση ΦΠΑ δαπανών και πληρώνει όλο το ΦΠΑ που αναλογεί στην απόδειξη που κόβει.

Το ποσό της αμοιβής είναι μικρό και το ποσοστό ΦΠΑ που απαλλάσσεται μηδαμινό.

Το ερώτημα μου είναι εάν συνεχίζω να έχω το δικαίωμα χρήσης του ποσού του ΦΠΑ στα έξοδα του εντύπου Ε3 δηλαδή εάν μπορώ να εκπίπτω την συνολική αξία του ποσού του εξόδου στο Ε3 (αξία +ΦΠΑ).

Ευχαριστώ

Προσθέστε τη δική σας απάντηση