Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Φορολογία εσόδων Δήμου από συμμετοχή σε ΚΤΕΛ ΑΕ

Ο Δήμος συμμετέχει σε ΚΤΕΛ ΑΕ, που συστήθηκε με την εισφορά κατά χρήση των λεωφορείων από τους ιδιοκτήτες τους (εκμίσθωση ή ανάληψη παροχής υπηρεσίας).
Τα έσοδα του Δήμου απο το ΚΤΕΛ επιβαρύνονται με φπα.(πχ.Βεβαίωση μισθώματος περιοδου χ : μίσθωμα που υπάγεται σε ΦΠΑ 1000 ΦΠΑ μισθώματος 240)
Ο Δήμος πληρώνει τα έξοδα για μισθοδοσία.καύσιμα,συντήρηση των λεωφορείων.
1) Θεωρείται έσοδο από κεφάλαιο ή απο επιχειρηματική δραστηριότητα; Αν είναι από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και το Ε3 παραμένει κενό;
2) Ο Δήμος είναι υπόχρεος για καταβολή ΦΠΑ;
Ευχαριστώ
Δεν έχει κάνει έναρξη ο Δήμος στην εφορία για δραστηριότητα

Προσθέστε τη δική σας απάντηση