Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Πώληση επαγγελματικού αυτοκινήτου Ι.Χ. και τρόπος συμπλήρωσης των εντύπων Ε1 & Ε3

Καλησπέρα, αντιμετωπίζω ένα θέμα και χρειάζομαι την βοηθειά σας.

Στις 30/3/2018 ατομική επιχείρηση (συνεργείο καθαρισμού)  β΄κατηγορίας βιβλίο , έκανε διακοπή στη ΔΟΥ. Πρίν την διακοπή, πούλησε το επαγγελματικό αυτοκίνηντο Ι.Χ. σε άλλον επιτηδευματία με Τιμολόγιο Πώλησης 1000,00€ και αξία ΦΠΑ  240,00€. Επίσης υπέβαλλε δήλωση υπεραξίας στη ΔΟΥ και πλήρωσε φόρο υπεραξίας  περίπου 205,00€. Στο Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων καταχωρήθηκε το ΤΠ 1000,00€ στα έσοδα (σε χωριστή στήλη), δεν καταχωρήθηκε το ποσό της υπεραξίας.
Οι ερωτήσεις μου είναι οι εξής :
α) αν θα πρέπει να καταχωρηθεί  υποχρεωτικά στο Βιβλίο ο φόρος της υπεραξίας πώλησης του αυτοκινήτου (205,00€) ? 
β) σε ποιούς κωδικούς θα πρέπει να εμφανιστεί η αξία της πώλησης και του φόρου υπεραξίας, στα έντυπα Ε1 και Ε3 ?
             
  (Έντυπο Ε3 πίνακας ΣΤ  κωδ 148= 1000,00€ και πίνακας Ζ3 κωδ 800.002 = 1000,00€. )
                (Έντυπο Ε1 πίνακας 4Γ2 κωδ 607=205,00€ και  πίνακας 6 κωδ 659=1000,00€) 
γ) πρέπει να γίνει η φορολόγηση με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ?  ή αν καταχωρηθούν τα ποσά στο Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων και φορολογηθεί με της γενικές διατάξεις  είναι εντάξει και δεν χρειάζεται να συμπληρωθούν οι παραπάνω κωδικοί στα έντυπα Ε1 &Ε3?

Αναμένω το συντομότερο απάντησή σας !

Ευχαριστώ  

  • 1 Απάντηση

Σε σχέση με την ερώτησή σας σημειώνουμε τα ακόλουθα:
1. Η επιλογή του τρόπου φορολογήσης του ποσού της πώλησης του επαγγελματικού αυτοκινήτου ανήκει στον φορολογούμενο.
2. Στο βιβλίο Εσόδων Εξόδων καταχωρούνται σύμφωνα με τα ΕΛΠ όλες οι πράξεις αγοράς ή πώλησης ή δαπανών ή εν γένει εξόδων ή εσόδων, ανεξάρτητα το τρόπου φορολογίας.
3. Οι οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης της δήλωσης  φορολογίας εισοδήματος και των σχετικών εντύπων αναφέρουν τα ακόλουθα:Η περιγραφή των κωδικών 148, 248, 348 και 448 άλλαξε από «Αξία πώλησης οχήματος Ι.Χ. (Αρθρ. 5 του ν.δ. 1146/1972)» σε «Υπεραξία μεταβίβασης αυτοκινήτου (άρθρο 10 ν.2579/1998 και άρθρο 5 ν.δ. 1146/1972)» προκειμένου να αποτυπώνεται η υπεραξία από τη μεταβίβαση τόσο των Ι.Χ. αυτοκινήτων όσο και των δημόσιας χρήσης, η οποία, κατ’ επιλογή του φορολογουμένου, φορολογείται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.Οι κωδικοί 148, 248, 348, 448 συμπληρώνεται, ανάλογα τη δραστηριότητα, με το ποσό του τιμολογίου πώλησης οχήματος Ι.Χ (άρθρα 4 & 5 του ν.δ. 1146/1972) προκειμένου να αφαιρεθεί από τα δηλωθέντα έσοδα.Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν επιθυμεί να φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις, συμψηφιζόμενου του φόρου που έχει ήδη καταβληθεί βάσει αυτοτελούς φορολόγησης, αλλά θέλει να φορολογηθεί με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.Η αξία του τιμολογίου πώλησης συμπληρώνεται τέλος, στους κωδικούς 659-660 του εντύπου Ε1 προκειμένου να επιβληθεί η εισφορά αλληλεγγύης.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση