Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Φορολογικός Κάτοικος Καναδά και εργασία στην Ελλάδα

Φορολογικός κάτοικος Καναδά επιθυμεί να εργαστεί στον φορέα μας (ΝΠΙΔ Δημοσίου) ως παρουσιαστής (τελετής έναρξης και λήξης αθλητικών αγώνων για το 2019). Τι παρακρατήσεις οφείλει ο φορεάς μας να κάνει σε αυτόν, τί παραστατικό πρέπει να μας προσκομίσει; Μπορεί να εργαστεί σε εμάς με τίτλο κτήσης; Για την συμβασιοποίησή του θα του ζητήσουμε κανονικά ασφαλστική, φορολογική ενημερότητα, ποινικό μητρώο της έδρας του κλπ; Δεν δηλώνει ότι ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα στον Καναδά; Δεν ξέρω πως να το πιστοποιήσω αυτός

Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων!

Εκ του λογιστηρίου
Οργανωτική Επιτροπή Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων

Προσθέστε τη δική σας απάντηση