Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Δαπάνες βενζίνης σύμφωνα με την εγκύκλιο Ε.2056/09-04-2019

Παρακαλώ να μου διευκρινίσετε εάν έχει αλλάξει κάτι σχετικά με την καταχώριση των δαπανών βενζίνης και πετρελαίου στα βιβλία των επιχειρήσεων σύμφωνα με την εγκύκλιο Ε.2056 / 09-04-2019.
Εξακολουθούν οι επιχειρήσεις να περνούν στα βιβλία τις δαπάνες βενζίνης και πετρελαίου με τις σποδείξεις εσόδου των πρατηρίων υγρών καυσίμων μέχρι 300,00€ με σφραγίδα και αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας πίσω από την απόδειξη ή απαιτείται η έκδοση τιμολογίου σε αντικατάσταση της απόδειξης και μόνο για να αναγνωριστεί η δαπάνη;
Η Ε.2056 / 2019 αφορά τον τρόπο χειρισμού των λογισμικών συστημάτων των πρατηριούχων υγρών καυσίμων ή ουσιαστικά υποχρεώνει όλους να ζητούν την έκδοση τιμολογίου για να το δώσουν στο λογιστή προς καταχώρηση;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση