Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Υποχρέωση Υποβολής φορολογικής δήλωσης οικ ετος 2014

Ενήλικο τέκνο φοιτητής έχει το εμπράγματο δικαίωμα της ψιλής κυριότητας σε ημιτελή οικοδομή. Το έτος χρήση 2013  δεν εκτελέστει καμμία εργασία.
Είναι υποχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης για το οικονομικό έτος 2014 σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ.ε του Ν.2238/94;

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr