μηχανακι pos

καλημέρα,
θα ήθελα να επιβεβαιώσω το εξής:
λογιστης που αποδεδειγμένα δεν έχει λιανικές συναλλαγές με πελάτες του , παρά μόνο
κόβει τιμολόγιο σε εταιρείς , δεν είναι υποχρεωμένος να έχει pos , σωστά?

  • 1 Απάντηση

Οι τελικοί αποδέκτες χρηματικών ποσών είναι υποχρεωμένοι να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα από πληρωτές, οι οποίοι ενεργούν για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα, εφόσον ασκούν δραστηριότητες που υπάγονται στους ΚΑΔ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α. 45231/2017.

Ειδικότερα, αν ο ΚΑΔ σας βρίσκεται στη λίστα με τους δικαιούχους πληρωμής αλλά δεν πραγματοποιείτε λιανικές συναλλαγές, δεν είστε υποχρεωμένος να αποδέχεστε συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση