Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Τρόπος εμφάνισης στα έντυπα Ε3 και Ν των μερισμάτων από συμμετοχή σε ΕΠΕ

Εταιρεία, με μοναδικό έσοδο το μέρισμα από συμμετοχή σε ΕΠΕ, πχ. μέρισμα 100.000,00 ευρώ μείον 15.000,00 ευρώ(παρακράτηση φόρου 15% από την ΕΠΕ) υπόλοιπο 85.000,00 ευρώ.

Η ερώτησή μου είναι η εξής: πώς θα το αποτυπώσω αυτό το πόσο στο έντυπο Ε3 και Ν , διότι μέχρι τώρα σε όσα έχω κάνει τον φόρο μου τον φέρνει επιστρεφόμενο.

Υπάρχει κάτι στις οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων,που μου έχει ξεφύγει και δεν το έχω προσέξει?

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα