Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Εταιρεία με έδρα Κύπρο - Πώληση από Ελλάδα.

Εταιρεία με έδρα την Κύπρο διατηρεί αποθήκη εντός Ελλάδος σε εξωτερικό συνεργάτη, εταιρεία logistics, τόσο για ατελώνιστα όσο και για εκτελωνισμένα είδη. Η εν λόγω επιχείρηση για σκοπούς ΦΠΑ έχει ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, με βάσει τις διατάξεις της ΠΟΛ. 1113/22-5-2013.
Η εταιρεία μπορεί να προβεί σε πωλήσεις από τους αποθηκευτικούς χώρους που διαθέτει στην Ελλάδα και κάτω από ποιες προϋποθέσεις?
Αν διενεργηθούν πωλήσεις από την Ελλάδα τεκμαίρεται ότι πρέπει να ιδρύσει υποκατάστημα ?

Προσθέστε τη δική σας απάντηση