Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Εισόδημα που προέρχεται από την αλλοδαπή εντος Ε.Ε.

Καλησπέρα σας
Πανεπιστημιακός καθηγητής, με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα,  αμείβεται από το λογιστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας ένα ποσό (π.χ.1000 ευρώ) για την εργασία που είχε επιτελέσει για τον  Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευση στην Κύπρο και έχει παρακρατήσει το 10% από το Λογιστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας για σκοπούς Φόρου Εισοδήματος. Στο λογαριασμό του κατατέθηκαν 1370, ευρώ από τα οποία τα  1000 ευρώ που είναι η αμοιβή του συν  370 ευρώ που είναι τα εισιτήρια, (Σημειώνεται ότι τα ποσά που καταβλήθηκαν έναντι των εισιτηρίων αλλά και το ημερήσιο επίδομα δεν φορολογούνται). Σε ποιο κωδικό στην Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) θα περάσω την αμοιβή (1000 ευρώ)  και σε ποιο κωδικό τα εισιτήρια αξίας (370 ευρώ); Τα εισιτήρια θεωρείται εισόδημα από αλλοδαπή πρέπει να τα περάσω;

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα