Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

αποζημίωση από ασφαλιστική για τροχαίο

Έλαβα από ασφαλιστική εταιρεία, αποζημίωση για τροχαίο ατύχημα, η οποία βάση της απόφασης και της επιταγής της εταιρείας, αναλύεται ως εξής:
"θετική ζημία" (πρόσληψη της μητέρας μου για κατ' οίκον νοσηλεία και αποζημίωση για βετλιωμένη τροφή): 1400,00 
"υλικές ζημιές": 1124,00 €
ηθική βλάβη: 6000,00€
δικαστικά έξοδα: 800,00 €
τόκοι: 724,58€
φόρος τόκων: -108,69€
Σύνολο:9,939,89€.
από μια έρευνα που έκανα στο ιντερνετ, βρήκα ότι :
οι υλικές ζημιές δεν εμφανίζονται στη φορολογική δήλωση και δεν καλύπτουν τεκμήρια.
η "ηθική βλάβη" δηλώνεται στους κωδικούς 781-782 και δεν υπόκειται σε φόρο και σε εισφορά αλληλεγγύης και επιπλέον καλύπτει τεκμήρια. 
οι τόκοι αναγράφονται στους κωδικούς: 667, 675.
Η θετική ζημία και τα δικαστικά έξοδα δηλώνονται? σε ποιους κωδικούς? υπόκοινται σε φόρο εισοδήματος και σε εισφορά αλληλεγγύης?
ευχαριστω.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση