Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Μαχητό τεκμήριο

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 4172/2019 οι σύζυγοι υποβάλλουν ξεχωριστά δήλωση φόρου εισοδήματος  ο καθένας για τα εισοδήματα του, εφόσον ο ένας έχει αποβιώσει.
Συγκεκριμένα φορολογούμενος έγγαμος με ένα παιδί απεβίωσε στις 5/12/2016.
Μέχρι τέλος του έτους 2017, πρέπει να υποβληθεί η φορολογική του δήλωση.
Έχω συμπληρώσει την φορολογική του δήλωση και από μία πρόχειρη εκκαθάριση, που έκανα, φορολογείται λόγω τεκμηρίων.
Έχει στην κυριότητά του, κατοικία & ειχ αυτοκίνητο, τεκμήριο διαβίωσης.
Μέχρι και το φορολογικό έτος 2015 δεν κατέβαλε φόρο, διότι η σύζυγος του, που έχει εισοδήματα από εμφανείς πηγές (υπάλληλος ΟΤΑ) κάλυπτε το τεκμήριό του.
Σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 ν.4172/2013, που αφορά το μαχητό τεκμήριο, μπορώ να το επικαλεστώ διότι έχει τις προϋποθέσεις: 1) νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο λόγω αιμοκάθαρσης (υπάρχουν βεβαιώσεις από το Νοσοκομείο), δεν εργαζόταν και του χορηγήθηκε από την Νομαρχία διατροφικό επίδομα για το έτος 2016 εώς και την ημέρα που απεβίωσε και 2) η σύζυγός του έχει εισοδήματα από εμφανείς πηγές, όπως προανέφερα.
Το ερώτημά μου είναι :

  • Ο προϊστάμενος μπορεί να μειώσει το τεκμήριο και μέχρι σε ποιο ποσό ή ποσοστό;
  • Τι άλλο θα μπορούσα να ισχυριστώ ή να προβάλλω καθότι δεν υπάρχουν αποθέματα προηγουμένων ετών, ούτε και κάποιο χρηματικό ποσό από πώληση περιουσιακών στοιχείων ή οτιδήποτε άλλο που μειώνει την ετήσια δαπάνη του;

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • 1 Απάντηση

Αν και ενδέχεται να έχετε επιλύσει το θέμα, σημειώνω επιπροσθέτως αυτών που αναφέρετε ότι στις περιπτώσεις που μπορεί να αμφισβητηθούν τα τεκμήρια, αναφέρεται ρητώς και η περίπτωση κατά την οποία ο φορολογούμενος συγκατοικεί με συγγενείς πρώτου βαθμού και έχει μειωμένες δαπάνες διαβίωσης, λόγω αποδεδειγμένης συμβολής στις δαπάνες αυτές των συγγενών τους με την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι αυτοί έχουν εισόδημα από εμφανείς πηγές.

Είναι ουσιαστικά η περίπτωσή σας αυτή (σχετ. άρθρο 31 παρ. 2 περ. ε' ΚΦΕ). Απλώς στην περίπτωση αυτή, τα τεκμήρια του συζύγου θα τα επιβαρυνθεί η σύζυγος, όπως έπραττε ουσιαστικά και όταν αυτός ήταν εν ζωή. Σχετικά η ανωτέρω διάταξη αναφέρει ότι "Στις πιο πάνω α ́ και ε ́ περιπτώσεις, η διαφορά μεταξύ της αντικειμενικής δαπάνης και της πραγματικής δαπάνης λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της συνολικής αντικειμενικής δαπάνης του γονέα ή του τέκνου που συμβάλλει στις δαπάνες διαβίωσης του υπόχρεου."

​Επιπλέον σε αυτό που ρωτάτε, σημειώνουμε ότι ο προισταμένος της ΔΟΥ έχει το δικαίωμα να μηδενίσει το τεκμαρτό εισόδημα εκτιμωμένων των πραγματικών περιστατικών.

Ανεξάρτητως όλων των ανωτέρω θέλουμε να σημειώσουμε ότι ο υπολογισμός των τεκμηρίων διαβίωσης γίνεται οικογενειακά και αυτό δεν αναιρείται και δεν μπορεί να αναιρεθεί από την τεχνική της υποβολής των δηλώσεων και της μη τεχνικής πρόβλεψης. Οφείλει λοιπόν η ΔΟΥ να αποδεχθεί το πραγματικό δεδομένο των εισοδημάτων της συζύγου γιατί  μέχρι την ημέρα του θανάτου αποτελούσαν οικογένεια και η τεχνική της χωριστής υποβολής των δηλώσεων δεν μπορεί και δεν πρέπει να αλλάξει την ουσία των διατάξεων.

Σημειώνουμε ότι επιβάλλεται  να εξεταστεί από το Υπουργείο τεχνική αντιμετώπισης  του θέματος αυτού για όλους, δεδομένου ότι η ισχύουσα τεχνική  δεν βοηθά στην αυτόματη εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση