Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης για Α.Ε. που συγχωνεύθηκαν

Στην 3η σελίδα της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης (Κατάσταση αποδοθέντων και οφειλόμενων φόρων εισοδήματος  και έμμεσων φόρων) σε περίπτωση που κατά τη χρήση 2010 μια Α.Ε. απορρόφησε μία άλλη Α.Ε., τα ποσά των φόρων της απορροφούμενης Α.Ε. θα γραφούν στην κατάσταση της απορροφώσας ή θα υποβληθεί χωριστή κατάσταση.

  • 1 Απάντηση

Οι καταστάσεις φορολογικής αναμόρφωσης αποτελούν δικαιολογητικό που συνυποβάλλεται (όχι ταυτόχρονα για φέτος) με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των επιτηδευματιών. Εφόσον επομένως στην περίπτωση σας υποβλήθηκε μία δήλωση εισοδήματος, θα υποβληθεί και μία κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση