Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Εξόφληση ενοικίου

Καλησπέρα σας. θα ήθελα τη βοήθεια σας στο εξής ζήτημα: Μπορεί να γίνει εξόφληση ενοικίου εταιρείας με μετρητά και να αναγνωρίζεται φορολογικά  ή πρέπει να γίνει υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού(και με ποιο Νόμο ή ΠΟΛ. ισχύει αυτό) ; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • 1 Απάντηση

Στην εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/2014, με την οποία καθορίζονται οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες (περ. β' του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε) , διευκρινίζεται ότι για τα μισθώματα ακινήτων δεν απαιτείται εξόφληση με χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής,  καθότι δεν πρόκειται για λήψη υπηρεσιών αλλά για χρήση μισθίου (εισόδημα από κεφάλαιο για τον εκμισθωτή, σχετ. άρθρο 39 ν.4172/2013).

Στη στήλη του Forin.gr Observer θα βρείτε σημαντικά θέματα για την εξόφληση της αγοράς αγαθών ή δαπανών με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, τη μισθοδοσία και τις αμοιβές εργασιακών σχέσεων.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση