Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Φορολογια Εισοδηματος

ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΩ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΓΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΟΜΟΡ.ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΟΛ.1055/2003 ΚΑΙ ΨΑΧΝΩ:
1)ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ 2017  2)ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΝΤΟΚΩΝ 2017 3) RANTA

  • 1 Απάντηση

Για μεταβιβάσεις τίτλων που πραγματοποιούνται από 01/01/2014 και μετά , έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4172/2013 και της σχετικής εγκυκλίου ΠΟΛ.1032/26-01-2015 με πρακτικά παραδείγματα.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση