Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Φιλοξενούμενος με δευτερεύουσα κατοικία

Μέχρι τώρα φιλοξενούμαι σε κατοικία που ανήκει στη μητέρα μου (κατοικία Α), άρα δηλώνω φιλοξενούμενος. Αν τώρα εγώ νοικιάσω μια άλλη κατοικία (κατοικία Β), αλλά συνεχίσω να είμαι φιλοξενούμενος στην πρώτη, θα μπορώ να δηλώσω την κατοικία Β ως δευτερεύουσα; Κι έτσι να έχω τεκμήριο ΜΟΝΟ για την κατοικία Β ως δευτερεύουσα, χωρίς να υπάρχει τεκμήριο κύριας; Το επιτρέπει αυτό η εφαρμογή του Taxis;
Ευχαριστώ!

  • 1 Απάντηση

τελικα αυτό γίνεται;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση