Κωδικός 659.

Γεία σας, υπέβαλλα φορολογικη δήλωση με αποτέλεσμα εκκαθαρισης μηδενικό.Ξέχασα όμως να δηλωσω στον κωδικό 659 τα έσοδα απο φωτοβολταικό 5 kw.Nα προβώ σε τροποποιτική;

  • 2 Απαντήσεις

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 67 του Κ.Φ.Ε., "ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματά του, τα φορολογούμενα με οποιοδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενα, στη Φορολογική Διοίκηση ηλεκτρονικά."

Το συγκεκριμένο εισόδημα (κέρδος από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία «Δ.Ε.Η. Α.Ε» ή άλλο προμηθευτή, μετά από την ένταξη στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα (10) kw»απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 29 του Κ.Φ.Ε. αλλά όχι και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43α του Κ.Φ.Ε. 

Εξάλλου και στις οδηγίες της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (βλ. σχετικά στην ειδική εφαρμογή του Forin.gr εδώορίζεται ότι τα εισοδήματα αυτά πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στους κωδ. 659-660 του Πίνακα 6 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (κέρδη από την διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενεργείας μέχρι 10 KW).

Ως εκ τούτου, οφείλετε κατά τη φορολογική νομοθεσία να υποβάλετε τροποποιητική δήλωση και να συμπεριλάβετε τα συγκεκριμένα ποσά στη φορολογική σας δήλωση.

Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση σας.Ηδη το έπραξα.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση