Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Δωρεάν παραχώριση κατοικίας

Το 1 παιδί, κάτοικος εξωτερικού μου κάνει δωρεάν παραχώρη κατοικία 30 τμ και εγώ στη συνέχεια την εκμεταλλεύομαι και έχω εισόδημα.
Το 2ο παιδί κάτοικος εσωτερικού μου κάνει δωρεάν παραχώρηση 110τμ και εγώ στη συνέχεια την εκμεταλλεύομαι και έχω εισόδημα.
Ερώτηση α.Είναι νόμιμο?
                 β.Εαν είναι νόμιμο πως δηλώνω το εισόδημα από τις ενοικιάσεις και τι δηλώνουν τα παιδιά?
                                                                                                     Με Εκτίμηση

  • 1 Απάντηση

Καλημέρα,
Θα πρέπει να αποφύγετε τις "αλυσιδωτές" παρατυπίες, καθώς:
- Η δωρεάν παραχώρηση αποβλέπει στη χρήση της κατοικίας ως μοναδικής κύριας διαμονής
- Η χρήση της δωρεάν παραχώρησης δε μπορεί να αφορά περισσότερες από μία κύριες κατοικίες
- Η εκμετάλλευση μιας κατοικίας (είσόδημα από εκμίσθωση), προϋποθέτει την ιδιοκτησία της, ή την περίπτωση να είναι μισθωμένη και να επιτρέπεται η υπεκμίσθωσή της.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση