Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ. Χρόνος φορολογίας

Στη  βεβαίωση του ΟΠΕΚΕΠ  αναγράφονται επιδοτήσεις  [βασική ενίσχυση, ενίσχυση  για το κλιμα και το περιβάλον, πρασίνισμα] που δόθηκαν γιά έτη 2015 και 2016.

Ερωτάται στο έντυπο Ε3  και στο πίνακα Γ (Κωδικοί 901,902 ,903), ποια έτη θα γράφουν; Του 2015 η του 2016 ή και τα δύο;

  • 2 Απαντήσεις
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στον ερωτόντα

Οι επιδοτήσεις που αφορούν έτη πριν από το 2016, δεν περιλαμβάνονται στο έτος 2016 και για τα ποσά αυτά, που τυχόν λήφθηκαν στο 2016, πρέπει να γίνουν οι αντίστοιχες τροποποιητικές δηλώσεις στα έτη που αφορούν ( εφόσον φυσικά δεν συμπεριλήφθηκαν στις δηλώσεις των προηγούμενων αυτών ετών, με βάση την δυνατότητα πληροφόρησης από την «κατάσταση πληρωμών» του ΟΠΕΚΕΠΕ

Προσθέστε τη δική σας απάντηση