Ανακρίβεια Βιβλίων

Καλημέρα θα ήθελα να υποβάλλω το εξής ερώτημα: Μικροβιολογικό εργαστήριο το 2010 τηρούσε συνενωμένο βιβλίο εσόδων εξόδων - βιβλίο ασθενών, το οποίο είχε θεωρηθεί στην Δ.Ο.Υ. με πράξη θεώρησης μόνο ως βιβλίο εσόδων εξόδων και όχι ως συνενωμένο με τον ειδικό κωδικό θεώρησης. 
Για το 2010 η επιχείρηση έχει προσκληθεί για έλεγχο. Υπάρχει περίπτωση ο έλεγχος να μου βγάλει τα βιβλία ανακριβή επειδή δεν τηρούσα τα δυο βιβλία ξεχωριστά ( βιβλίο εσόδων εξόδων και βιβλίο ασθενών) ή επειδή δεν είχε θεωρηθεί από την Δ.Ο.Υ. συνενωμένο με τον ειδικό κωδικό? 
Αν τίθεται θέμα ανακρίβειας και καταθέσω συμπληρωματική δήλωση για οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων αποφεύγω την ποινή της ανακρίβειας των βιβλίων?

  • 1 Απάντηση

Όσον αφορά στη λανθασμένη θεώρηση μπορεί να διασταυρωθεί από το ειδικό έντυπο θεώρησης (Β1) που κατατέθηκε στη ΔΟΥ την ημέρα της θεώρησης, αλλά και την περιγραφή που υπήρχε σε αυτό. Η πιθανή ανακρίβεια,  αν αυτή υπάρχει,  θα αφορά τη μη τήρηση πρόσθετου βιβλίου και όχι σε απόκρυψη φορολογητέας ύλης ή σε άλλη αιτία που θεραπεύεται  με την υποβολή των δηλώσεων κατά τις διατάξεις του ν.4446/2016.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση