Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

νέα ερώτηση

Χαρτόσημο Αμοιβών Δ.Σ

Εφόσον από 1.1.2017 στις αμοιβές Δ.Σ υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές βάσει ΕΦΚΑ, ήτοι αντιμετωπίζονται όπως οι αμοιβές των μισθωτών, δεν θα πρέπει να μην υπολογίζονται τέλη χαρτοσήμου ;

  • 1 Απάντηση

Οι αμοιβές που παρέχονται από τα μέλη Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιρειών για την συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις , για διαχείρηση και εκπροσώπηση των εταιρικών υποθέσεων , που δεν υπάρχει σχέση εξαρτημένης εργασίας (πρόσληψη μέσω ΕΡΓΑΝΗ, εισφορές με το πλήρες πακέτο του πρώην ΙΚΑ) εξακολουθούν να υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 1,2%

Προσθέστε τη δική σας απάντηση