Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Μισθοδοσία και Ηλεκτρονικές συναλλαγές

Καλησπέρα σας,

Πλέον η μισθοδοσία θα πρέπει να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού για να εκπίπτει στα έξοδα.
Σε περίπτωση πρακτικής άσκησης φοιτητή, ισχύει το ίδιο? Και αν δεν γίνει μέσω τραπεζικής συναλλαγής είναι παράνομο ή απλά δεν το καταχωρούμε ώς έξοδο που εκπίπτει?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

  • 3 Απαντήσεις

Καλησπέρα.
Από το νόμο 4172/2013 και από τα άρθρα 12 και 14 συνδυαστικά προκύπτει το ποσό που καταβάλλεται στους φοιτητές δεν απαλλάσσεται της φορολογίας και επομένως της παρακράτησης φόρου που τυχόν προκύψει οπότε και καταχωρίζεται κανονικά στα βιβλία μας ως έξοδο.
Τη στιγμή λοιπόν που έχουμε τη δυνατότητα  καταχώρησης του  εν λόγω εξόδου στα βιβλία μας ως ίσχυε, με τον νέο νόμο 4446/2016 άρθρο 72 για να θεωρηθεί ως εκπιπτόμενη δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα θα πρέπει η τμηματική ή ολική εξόφληση να πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.
Η μη εξόφληση του μέσω τραπέζης δε συνιστά παρανομία με τα μέχρι τώρα δεδομένα άλλα σίγουρα δεν μπορεί να καταχωριστεί στα βιβλία της επιχείρησης για να εκπέσει ως έξοδο από τα ακαθάριστα έσοδά της.

Η μισθοδοσία θα καταχωρηθεί ως δαπάνη στα βιβλία ,είτε εξοφληθεί μέσω τράπεζας ,είτε όχι.
Αν όμως εξοφληθεί με μετρητά δεν θα εκπέσει ως δαπάνη .

εγκεκριμένη απάντηση

Κάθε δαπάνη που πραγματοποιεί μια επιχείρηση επιβάλλεται να καταχωρείται στα λογιστικά βιβλία είτε αυτά τηρούνται απλογραφικά, είτε διπλογραφικά. Το γεγονός της φορολογικής αναγνώρισης και η τήρηση των οριζομένων προϋποθέσεων  από τον ΚΦΕ είναι εντελώς ανεξάρτητο.
Αυτονόητο είναι ότι στην περίπτωση που μια δαπάνη (άνω των 500 €) ή η μισθοδοσία (από 22-12-2016 και μετά) που πρέπει να  εξοφληθούν με τραπεζικό μέσο πληρωμής εάν πληρωθούν με μετρητά, θα υπολογιστούν ως λογιστικές διαφορές. Αντίθετα εάν οφείλονται και εξοφληθούν με τραπεζικό μέσο πληρωμής σε επόμενο έτος δεν τίθεται θέμα μη αναγνώρισης αυτών.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση