Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Πληρωμή συναλλαγών ιδιωτών άνω των 500,00 ευρώ.

Η πληρωμή από ιδιώτες γιά λήψη υπηρεσιών ή απόκτηση αγαθών άνω των 500,00 ευρώ με τραπεζικό μέσο ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου ή από την πιθανή έκδοση Υπουργικής Απόφασης ?
Ευχαριστώ

  • 1 Απάντηση

Αποδείξεις λιανικής ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών άνω των 500 ευρώ δεν επιτρέπεται να εξοφλούνται με μετρητά από 22-12-2016.
Με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 69 του ν.4446/22-12-2016 αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 ως εξής:
«3. Τα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας πεντακοσίων (500) ευρώ και άνω, που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες τους, αγοραστές των αγαθών ή των υπηρεσιών, αποκλειστικώς με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, όπως ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά τραπεζικό έμβασμα, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών, χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού. Δεν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών με μετρητά».
Για τον τρόπο εξόφλησης ορισμένων συναλλαγών με ιδιώτες, κατ’ εφαρμογή των αρχικών διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 20 του ν.3842/2010, τότε για ποσά άνω των 1.500 ευρώ, είχε εκδοθεί η  ΠΟΛ.1027/9-2-2011 η οποία πιθανολογούμε ότι θα επαναληφθεί τουλάχιστον στη βασική λογική της προηγούμενης.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση