Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Δήλωση ακινήτου στο Ε1, Ε2 και στο Ε9

Καλησπέρα,
Η ερώτησή μου είναι η εξής:
Η σύζυγός μου προέβει εντός του 2010, στην αγορά ακινήτου (1 σπίτι σε χωριό της Καβάλας) μαζί με την μητέρα της και την αδελφή της. Το τίμημα ήταν 16.500 ευρώ.
Σε ποια πεδία του εντύπου Ε1 πρέπει να δηλωθεί το συγκεκριμένο ακίνητο δεδομένου ότι αυτό δεν χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία και μόνο η μητέρα της έχει δηλώσει ότι έχει μείνει κάποιους μήνες;
Πρέπει να δηλωθεί και στο Ε2; (Μήπως στον Πίνακα ΙΙ της πίσω σελίδας;)
Πρέπει να δηλωθεί και στο Ε9;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • 1 Απάντηση

Η μητέρα της συζύγου σας πρέπει να το δηλώσει ως κύρια κατοικία στον Πίνακα 5 του εντύπου Ε1 για τους μήνες που κατοίκησε σε αυτό. Για τους μήνες αυτούς υπολογίζεται αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης από την κύρια κατοικία αυτή.
Στο έντυπο Ε2 και συγκεκριμένα στον πίνακα II πρέπει να αναγράψετε όλα τα οικοδομημένα ακίνητα κάθε υπόχρεου, ανεξάρτητα αν από αυτά αποκτά εισοδήματα ή όχι.
Για το Ε9, υποχρέωση για υποβολή δήλωσης για το έτος 2011 έχει κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που εντός του έτους 2010 απέκτησε εμπράγματα δικαιώματα πλήρο­υς ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ήοίκησης σε ακίνητα. Επομένως, πρέπει να το δηλώσει στο Ε9 η σύζυγος, η μητέρα της και η αδελφή της με το αντίστοιχο ποσοστό.
Δείτε εδώ τις σχετικές οδηγίες για το έντυπο Ε9.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση