Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Πως δηλώνεται η δωρεάν παραχώρηση ποσοστού ενός σπιτιού απο παιδί στον γονέα

Η πεθερά μου είχε ένα διαμέρισμα μαζι με τον πεθερό μου 50% + 50 %.
Ο πεθερός μου όμως απεβίωσε οπότε το ποσοστό του μοιράστηκε με αποδοχή κληρονομιάς στισ δύο κόρες απο 18,75  % στην κάθε μια και το υπόλοιπο 12,50% στην πεθερά μου.
1)Πρέπει να φτιάξει Ε2 και να δηλώσει η γυναίκα μου δωρεάν παραχώρηση   του ποσοστού της στην μητέρα της;
2) Επειδή θα την υποβάλω ηλεκτρονικα την δήλωση μου στο Ε1 θα πρέπει να το δηλώσω αυτο το ποσοστό ή είμαι καλυμμένος με το Ε2; Και εάν χρειάζεται να το δηλώσω στο Ε1 θα πρέπει να μαρκάρω το τετραγωνάκι που λέει λοιπές γιατι σαν 1η κατοικία υπάρχει ένα σπίτι (της συζήγου) ενω σαν 1η δευτερεύουσα υπαρχει ένα εξοχικο (του συζήγου)
3)Η πεθερά μου στην δικιά της δήλωση στο Ε1 θα δηλώσει το 62,5% σαν ποσοστο ιδιοκτησίας ή το 100% αφού της έχει γίνει η δωρεάν παραχώρηση του 37,5% απο τις δύο κόρες της.
Ευχαριστω.

  • 1 Απάντηση

1) Η γυναίκα σας που παραχωρεί την οικία στη μητέρα της το δηλώνει μόνο στο Ε2. Δείτε εδώ τη σχετική ερώτηση του ΥΠ.ΟΙΚ.
2) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης στην περίπτωση που παραχωρείται δωρεάν κύρια κατοικία από γονείς σε τέκνα ή το αντίθετο βαρύνει αυτόν που χρησιμοποιεί την κατοικία αυτή. Επομένως, η ετήσια  αντικειμενική δαπάνη στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορά την πεθερά σας και όχι τη γυναίκα σας. Δείτε εδώ τη σχετική ερώτηση του ΥΠ.ΟΙΚ.
3) Η πεθερά σας στη δική της δήλωση θα πρέπει να δηλώσει στον Πίνακα 5 του Ε1 ως κύρια κατοικία τη συγκεκριμένη οικία. Διαγραμμίζει τον κωδικό 203 (Δωρεάν παραχωρούμενη κατοικία) και αναγράφει ως ποσοστό το 100% αφού μένει σε αυτή και δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος πίνακας εξυπηρετεί τους σκοπούς των τεκμηρίων - και μόνο.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση