Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Δωρεάν παραχώρηση δευτερεύουσας κατοικίας

Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης οικίας από παιδιά στους γονείς για χρήση σαν δευτερεύουσα κατοικία, πληρώνει κάποιος φόρο σε τεκμαρτό εισόδημα? Εάν ναι, ποιος δηλώνει το εισόδημα και φορολογείται? ο δωρητής? η ο δωρεοδόχος?

  • 1 Απάντηση

Καλημέρα,

Εάν η κατοικία που παραχωρείται πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως δευτερεύουσα, τότε δεν ισχύει η εξαίρεση του Ν. 4172/2013, άρθρο 39, § 2 σύμφωνα με την οποία μόνο η χρήση της κατοικίας σαν κύριας, απαλλάσσει τον παραχωρητή από τη δήλωση τεκμαρτού εισοδήματος (και εφόσον αυτή δεν υπερβαίνει τα 200 τμ και αφορά παραχώρηση από γονείς σε παιδιά ή αντίστροφα).
Σε κάθε περίπτωση πάντως, σε αυτόν που θα κάνει χρήση της κατοικίας θα του καταλογιστεί αντικειμενική δαπάνη (τεκμήριο) ακινήτου.

Κατά συνέπεια, η απάντηση στο ερώτημά σας είναι ότι ο παραχωρών την κατοικία θα πρέπει να δηλώσει τεκμαρτό εισόδημα, ίσο με το 3% της αντικειμενικής αξίας του συγκεκριμένου ακινήτου.

Πολύ καλή απάντηση, ευχαριστώ. Εν τέλει πληρώνουν φόρο και οι δυο. Μήπως ξέρετε αν αλλάζει τίποτε σε αυτήν την απάντηση αν και οι δυο (δωρητής κα δωρεοδόχος) είναι κάτοικοι εξωτερικού?

Προσθέστε τη δική σας απάντηση