Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Τόπος φορολόγησης γιατρού φορολογικού κατοίκου Κύπρου.

Γιατρός, Κύπριος υπήκοος και φορολογικός κάτοικος Κύπρου, χειρουργεί ασθενείς του σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ αυτών και η Ελλάδα.

Απο κλινική όπου επρόκειτο να χειρουργήσει του ζητήθηκε να κάνει έναρξη στην Ελλάδα προκειμένου να μπορεί να ενταχθεί στο μεριδολόγιο ιατρών.

Η εξήγηση που δόθηκε είναι πως αποκτά εισοδήματα στην χώρα μας και πρέπει να τα φορολογείται εδώ.

Ερωτώ, κάθε επαγγελματίας που παρέχει μια υπηρεσία σε επιχείρηση που βρίσκεται σε άλλη χώρα της Ε.Ε. θα πρέπει να κάνει έναρξη στην χώρα αυτή;

Δεν μπορεί να εκδίδει την ΑΠΥ για τις υπηρεσίες του απο την χώρα όπου εδρεύει επαγγελματικά και φορολογικά;

  • 1 Απάντηση

Η ερώτηση αυτή σας απαντήθηκε αναλυτικά στο σεμινάριο για τα θέματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού 12.4.2016

Προσθέστε τη δική σας απάντηση