Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

αγροτες κανονικού καθεστώτος

κρίνεται αυτοτελώς δραστηριότητα υπαγόμενη σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων όταν υπάρχει και ταυτόχρονα αγροτική δραστηριότητα?
π χ καφενείο η παντοπωλείο με απλογραφικά βιβλία και παράλληλη δραστηριότητα αγροτικής εκμετάλλευσης με ετήσια ακαθάριστα έσοδα

  • 1 Απάντηση

Εάν η ερώτηση αφορά την υποχρέωση ένταξης της αγροτικής δραστηριότητας σε κανονικό καθεστώς η απάντηση είναι ότι κρίνεται αυτοτελώς χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα του καφενείου ή παντοπωλείου.
βλέπε άρθρο 41 Κώδικα ΦΠΑ

Προσθέστε τη δική σας απάντηση