Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

προς εοπυυ φορολογική αντιμετώπιση συμβεβλημένων ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας

με την απόφαση πολ: 1113/02.06.2015 μειώνονται τα ακαθάριστα έσοδα του έτους εντός του οποίου εκκαθαρίζονται και εκδίδονται τα σχετικά φορολογικά στοιχεία(κλοου μπακ και ριμπειτ) για τους συμβεβλημένους ιδιώτες παροχής υπηρεσιών υγείας προς τον εοπυυ.μήπως καταστρατηγείται η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων νόμου 4308/2014 ελπ όταν εκκαθαριστούν το 2016 και αφορούν τη χρήση 2015?

  • 1 Απάντηση

Ο χρόνος έκπτωσης των ποσών που αναφέρονται πραγματοποιούνται κατά το χρόνο εκκαθάρισης ΚΑΙ έκδοσης του Πιστωτικού Τιμολογίου, σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1113/2015.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση