Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος

Ο.Ε. με αντικείμενο εργασιών την ανέγερση ακινήτων -οικοδομική- στη χρήση 2015 υποβάλλει συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα οικονομικά έτη 2006,2007, και 2008 λόγω σύνταξης συμπληρωματικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων κατασκευής και ιδιοκτησίας της.
Η Δ.Ο.Υ. αρνείται την εκκκαθάριση των συμπληρωματικών δηλώσεων λόγω παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου για έκδοση πραξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρου 19 του ν 4174/2013 σε συνδυασμό με την ΠΟΛ. 1174/14-7-2014. Παρακαλώ για τις απόψεις σας, διότι τα κέρδη από την δραστηριότητα αυτή έχουν καταλογισθεί στα φυσικά πρόσωπα ως προσαύξηση περιούσίας.

  • 1 Απάντηση

1. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 19 του ΚΦΔ (Ν.4174/2013) ορίζεται ότι,
"Τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης με όλες τις συνέπειες περί εκπρόθεσμης δήλωσης."

2. Κατόπιν αυτών είναι ορθός ο ισχυρισμός της ΔΟΥ  αφού αυτό ρητά ορίζεται εκ των διατάξεων και δεν έχει υπάρξει αντίθετη οδηγία για αποδοχή των δηλώσεων αυτών.


3. Αντίθετα επιτρέπεται να δηλωθούν, στο πρώτο μη παραγραφόμενο έτος, ποσά τα οποία  δεν ήταν στα παλαιότερα έτη υποχρεωτικό να δηλωθούν και καλύπτουν τεκμήρια, όπως αναφέρεται και στην ΠΟΛ.1174/2014.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση