Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Φορολόγηση προστιθέμενης διοφοράς τεκμηρίων

Φορολογούμενος που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και παράλληλα αποκτά εισοδήματα για παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων κατ'οίκον όπου αμοίβεται με εργόσημα εάν στη χρήση που διανύουμε (2015) παρουσιάσει ζημίες από την επιχερηματική του δραστηριότητα, θα φορολογηθεί για τα τεκμήρια του με την κλίμακα των μισθωτών?

  • 1 Απάντηση

Εάν κάποιος αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και από άλλες πηγές και καταλαμβάνεται από τον προσδιορισμό του εισοδήματος με τεκμαρτό τρόπο, φορολογείται, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 34 του ΚΦΕ (Ν.4172/2013), με το συντελεστή της επιχειρηματικής δραστηριότητας (26% ή 33%),  εφόσον  το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του δεν προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση