Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Μη απάντηση σε κοινοποίηση αιτήματος της Φορολογικής Διοίκησης

Καλησπέρα,
ήθελα να ρωτήσω το εξής: στο άρθρο 14 παρ.2 του 4174/2013 δεν αναφέρεται ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται εάν ο φορολογούμενος μέσα σε πέντε μέρες από την κοινοποίηση του αιτήματος της Φορολογικής Διοίκησης δεν προσκομίσει τις πληροφορίες που του ζητούνται αλλά ούτε και επαρκείς αποδείξεις για πιθανές δυσχέρειες κατά την προετοιμασία και παράδοση των πληροφοριών που του ζητήθηκαν

Ευχαριστώ

  • 1 Απάντηση

Για τη μη ανταπόκριση σε αίτημα της φορολογικής διοίκησης για παροχή στοιχείων ή πληροφοριών επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 ήτοι 100 ευρώ αν ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων, 250 αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικών βιβλίων και 500 για τα διπλογραφικά. Μετά από ενδεχόμενη υποτροπή εντός πενταετίας τα παραπάνω πρόστιμα διπλασιάζονται. Τι είδους φορολογικός έλεγχος είναι?

Προσθέστε τη δική σας απάντηση