Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Φορολόγηση τεκμηρίων

Όταν τα τεκμήρια διαβίωσης είναι υψηλότερα από το εισόδημα με τι ποσοστό φορολογείται η διαφορά μεταξύ τους, στην περίπτωση που μιλάμε για εισόδημα αποκλειστικά από ενοίκια?

  • 1 Απάντηση

Καλημέρα,

Εφόσον το εισόδημα αποκλειστικά και μόνο προέρχεται από εκμίσθωση ακινήτου και αν τα συνολικά τεκμήρια (διαβίωσης, απόκτησης περιουσιακών στοιχείων):
α) δεν υπερβαίνουν τα 9.500 €, τότε η διαφορά θα φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών (μηδενικός φόρος), αρκεί να συγκεντρώσετε και να δηλώσετε αποδείξεις δαπανών της τάξης του 10% επί της διαφοράς.
β) Υπερβαίνουν τα 9.500 €, τότε η διαφορά θα φορολογηθεί με την κλίμακα επιχειρηματικής δραστηριότητας (26%).
(Σχετ. §α, §β άρθρου 34 Ν. 4712/2013)

Σε κάθε περίπτωση, ο φόρος της διαφοράς θα είναι προσθετικός στο φόρο του πραγματικού εισοδήματος από ακίνητα (με συντελεστή 11% αν αυτό δεν υπερβαίνει τα 12.000 €).

Προσθέστε τη δική σας απάντηση