Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Διαδικασία διακοπής αγρότη κανονικού καθεστώτος που πέθανε μέσα στο 2015

Αγρότης Κανονικού Καθεστώτος πέθανε μέσα στο 2015. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των κληρονόμων όταν δεν υπάρχει διαθήκη; Οι κληρονόμοι υποχρεούνται σε σύσταση κοινωνίας κληρονόμων;

  • 1 Απάντηση

Εάν δεν υπάρχει διαθήκη του θανόντος, όλοι οι κληρονόμοι κληρονομούν το αντίστοιχο ποσοστό που ορίζει ο νόμος.
Εάν οι κληρονόμοι επιθυμούν να συνεχίσουν την επιχείρηση του κληρονομούμενου μόνο με έναρξη εργασιών στο όνομα της κοινωνίας κληρονομικού δικαίου καθίσταται κάτι τέτοιο δυνατό

Προσθέστε τη δική σας απάντηση