Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Ποια θεωρείται κύρια κατοικία και ποια δευτερεύουσα κατοικία

Χαίρετε, θα ήθελα να ρωτήσω όταν κάποιος φιλοξενείται για τα 3/4 τους έτους και για το 1/4 μένει σε δωρεάν παραχωρούμενη ποια θεωρείται κύρια και ποια δευτερεύουσα κατοικία;

Ευχαριστώ.

  • 1 Απάντηση

Καλημέρα,

Η κατοικία στην οποία φιλοξενείται κάποιος δε μπορεί να χαρακτηριστεί κύρια ή δευτερεύουσα καθώς δεν αποτελεί ιδιοκτησία του και για το λόγο αυτό δεν εμπίπτει και στις διατάξεις περί αντικειμενικών δαπανών (τεκμήρια). Για την περίπτωση δε, της δωρεάν παραχωρηθείσης, αυτή θεωρείται κύρια, καθώς η παραχώρηση υφίσταται για την χρήση κύριας κατοικίας και μόνο, για την κάλυψη δηλαδή των στεγαστικών αναγκών.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση