Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

αμοιβή κατ' αποκοπή και φορολογική δήλωση.

Καλησπέρα, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σχετικά με την απασχόληση κατ' αποκοπή που δεν υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας και τον φόρο που της αναλογεί. 1. στον κωδικό 301 έχει προσυμπληρωθεί το ποσό των 1.157,47 ευρώ. 2. στον κωδικό 313 έχει προσυμπληρωθεί το ποσό των 251,83 ευρω - ο φόρος που αναλογεί και 3. στον κωδικό 315 το ποσό των 248,05 ευρώ - ο φόρος που είχε παρακρατηθεί.
Επομένως, η ερώτηση: ορθώς έχουν προσυμπληρωθεί από την υπηρεσία τα συγκεκριμένα ποσά σε αυτούς τους κωδικούς της μισθωτής εργασίας. Έχει αλλάξει από πέρυσι ο κωδικός που υπήρχε για κατ' αποκοπή εργασία; Και ποιο είναι το ποσό των αποδείξεων που καλούμαι να δηλώσω για το φόρο που μου αναλογει. Δεν έχω κανένα άλλο εισόδημα, ούτε τεκμήριο. Ευχαριστώ, εκ των προτέρων.

  • 1 Απάντηση

Καλημέρα,

Δε φαίνεται κάποια αστοχία στην προσυμπλήρωση των ποσών, καθώς υποθέτω ότι προσφέρατε εξαρτημένη εργασία σε κάποιον εργοδότη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Θα φορολογηθείτε για εισόδημα 3000 € από μισθωτές υπηρεσίες με μηδενικό φόρο. Θα πρέπει να συγκεντρώσετε και να δηλώσετε αποδείξεις δαπανών όχι λιγότερες των 300 €. Με τις προϋποθέσεις αυτές θα έχετε επιστροφή 251,83 €.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση