Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Ανάλωση Κεφαλαίου - ΠΙΝΑΚΑΣ 7

Καλημέρα.
Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την ανάλωση κεφαλαίου.
Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος:
''Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν δαπάνες του άρθρου 16 του ΚΦΕ ή αυτές που υπάρχουν είναι μικρότερες των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000), προκειμένου για άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο και των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000), προκειμένου για συζύγους, κατά τον προσδιορισμό κεφαλαίου προηγούμενων ετών θα αφαιρούνται ποσά που θα προσδιορίζονται με βάση την κοινωνική, οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των φορολογουμένων και τις αποδεδειγμένες δαπάνες διαβίωσης. Τα ποσά αυτά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερα των τριών χιλιάδων (3.000) και πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000) αντίστοιχα.''

Σε παρελθόν οικονομικό έτος (χρήση 2009) κατά το οποίο δεν υπάρχουν τεκμαρτά εισοδήματα (κατοικία μικρότερη των 200 τμ και ιχ μικρού κυβισμού) θα ληφθεί υπ'όψιν το τεκμήριο των 2900 ευρώ για τη συγκεκριμένη χρήση ή οι αποδείξεις του πίνακα 7 (δαπάνη παροχής υπηρεσιών: 9600 ευρώ, έξοδα ιατρικής περίθαλψης: 80 ευρώ, ενοίκιο κύριας κατοικίας: 1200 ευρώ);

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας.

  • 1 Απάντηση

Καλημέρα,

Για τη χρήση 2009, θα λάβετε υπόψη την ελάχιστη δαπάνη των 2.900 €. Σε περίπτωση ελέγχου, δίνεται η δυνατότητα στον προϊστάμενο της ΔΟΥ, να προσδιορίσει ενδεχόμενα μεγαλύτερο ποσό με βάση την "....κοινωνική, οικονομική και οικογενειακή κατάσταση .........και τις αποδεδειγμένες δαπάνες διαβίωσης". Ωστόσο εσείς, δεν έχετε καμμία υποχρέωση να αυξήσετε το ποσό αυτό, καθώς δεν είστε ο ελέγχων τη δήλωση αλλά ο ....εν δυνάμει ελεγχόμενος.

Ευχαριστώ πολύ για την κατατοπιστικότατη απάντηση.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση