Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Εάν οι σύζυγοι έχουν χωρίσει την ώρα υποβολής της δήλωσης, πως υποβάλλεται η δήλωση; Τι δικαιολογητικά απαιτούνται;

Εάν οι σύζυγοι έχουν χωρίσει την ώρα υποβολής της δήλωσης, πως υποβάλλεται η δήλωση;

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται;

  • 1 Απάντηση

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 της Απόφασης ΠΟΛ.1085/17-4-2015, ορίζονται τα εξής:

«Οι σύζυγοι, κατά τη διάρκεια του γάμου, υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους. Υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου του.
Ειδικότερα οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή φέρει ο φορολογούμενος.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ενημέρωση του Τμήματος−Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ με τις παραπάνω μεταβολές.»

Με τη νέα απόφαση δεν καθορίζονται ρητά συγκεκριμένα δικαιολογητικά και ως θέμα κρίνεται από τα πραγματικά περιστατικά που δηλώνει ο φορολογούμενος, ο οποίος φέρει και την συγκεκριμένη ευθύνη
Στις προηγούμενες αποφάσεις (ΠΟΛ.1040/2001) αναφερόταν ότι για την απόδειξη της διάστασης των συζύγων, απαιτείτο αντίγραφο αγωγής για διαζύγιο ή διατροφή ή πρακτικό κατανομής της κοινής περιουσίας για συναινετικό διαζύγιο

Σε περίπτωση που δεν υπήρχαν και τότε αποδεικτικά στοιχεία το θέμα, όπως επίσης δεχόταν η διοίκηση, βάρυνε το φορολογούμενο και κρινόταν ως πραγματικό από τη ΔΟΥ

Παραθέτουμε και τα ακόλουθα από τις συχνές ερωτήσεις- απαντήσεις που έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών:
α. Πώς γίνεται επιβεβαίωση όταν ο γάμος δεν έχει δηλωθεί και στον πίνακα επιβεβαίωσης δεν εμφανίζεται η σύζυγος;
Πριν την επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσης σας πρέπει να ενημερώσετε το Μητρώο της Δ.Ο.Υ. για την έγγαμη σχέση. Στην συνέχεια θα προχωρήσετε στην επιβεβαίωση αφού επιλέξετε την ένδειξη «ΕΓΓΑΜΟΣ» και πληκτρολογήσετε τον ΑΦΜ της συζύγου.
β. Έχω χωρίσει, πώς θα διαγράψω την σύζυγο στον πίνακα της επιβεβαίωσης;
Πριν την επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσης σας πρέπει να ενημερώσετε το Μητρώο της Δ.Ο.Υ. για την διακοπή της έγγαμης σχέσης. Στην συνέχεια θα διαγράψετε την ένδειξη «ΕΓΓΑΜΟΣ» και αυτόματα θα ακυρωθούν τα στοιχεία της συζύγου.
γ. Έχω χωρίσει, πώς θα διαγράψω τον σύζυγο στον πίνακα της επιβεβαίωσης;
Πριν την επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσης σας πρέπει να ενημερώσετε το Μητρώο της Δ.Ο.Υ. για την διακοπή της έγγαμης σχέσης. Στην συνέχεια θα διαγράψετε την ένδειξη «ΕΓΓΑΜΟΣ», στο πεδίο «ΥΠΟΧΡΕΟΣ» θα πληκτρολογήσετε τον δικό σας ΑΦΜ και θα πατήσετε «Επιβεβαίωση στοιχείων».

Προσθέστε τη δική σας απάντηση