Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Μισθωτήριο αγροτεμαχιίου

Καλησπέρα.Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής:ενικοιάζω ένα αγροτεμάχιο αξιας 90 ευρώ το χρόνο πρέπει να το καταθέσω στην εφορία?εχουμε υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ μας επειδή η αξία του είναι μικρότερη των 100 ευρώ έχω υποχρέωση υποβολής?Ευχαριστώ.

  • 1 Απάντηση

Καλημέρα,

Αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών της 27/02/2014:“ Σε σχέση με τις υποχρεώσεις υποβολής μισθωτηρίων και για την αποφυγή τυχόν παρερμηνειών, το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει:
........................................................................................................................................- Εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής, εφόσον έχουν συναφθεί πριν τη 1/1/2014 και είναι σε ισχύ, οι έγγραφες αρχικές ή τροποποιητικές συμφωνίες μίσθωσης γεωργικής γης με μηνιαίο μίσθωμα έως και εκατό (100) ευρώ, οι προφορικές αρχικές ή τροποποιητικές συμφωνίες μίσθωσης, καθώς και οι έγγραφες ή προφορικές δωρεάν παραχωρήσεις χρήσης γης ή ακινήτου, για τις οποίες δεν υπήρχε υποχρέωση θεώρησης σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις”.

Θεωρώ ότι προκύπτει δηλαδή ότι νέες συμβάσεις / Ιδιωτικά συμφωνητικά ή ανανεώσεις μετά την 01/01/2014 δεν εξαιρούνται.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση