Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

τροποποιητική δήλωση

στην περίπτωση μου το αρχικό εκκαθαριστικό είχε χρεωστικό υπόλοιπο και μετά από υποβολή τροποποιητικής βγήκε πιστωτικό.Το χρεωστικό δεν το πλήρωσα.Τώρα τί πρέπει να κάνω?πρέπει να απευθυνθώ στη ΔΟΥ ή θα γίνει η τελική εκκαθάριση και το ποσό θα μου επιστραφεί στο ΙΒΑΝ που έχω δηλώσει στο Ε1?

  • 1 Απάντηση

Καλημέρα,

Η περίπτωσή σας αναφέρεται στην §8 της ΠΟΛ. 1164/2014 "Αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της αρχικής δήλωσης είναι χρεωστικό και κατά την εκκαθάριση της τροποποιητικής δήλωσης προκύψει πιστωτικό αποτέλεσμα, τότε μηδενίζεται με Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης η αρχική βεβαίωση και το προς επιστροφή, βάσει της τροποποιητικής δήλωσης ποσό, επιστρέφεται με Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4174/2013"

Παρατηρείστε στο "εκκαθαριστικό" σας αν σας έχει κάποια ειδική επισήμανση από την οποία και θα προκύπτει ο τρόπος επιστροφής όπως π.χ. "για το επιστρεφόμενο ποσό απευθυνθείτε στη ΔΟΥ σας" ή "Εάν προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο......................". Αν ισχύει το πρώτο θα πρέπει μετά 15 ημέρες να προσέλθετε στη ΔΟΥ, στη δεύτερη περίπτωση αφού θα ελεγθούν τυχόν οφειλές θα κατατεθεί στο λογαριασμό σας. Τέλος, αν τίποτε από αυτά δεν υπάρχει, ελέγξτε στο αριστερό τμήμα του εκκαθαριστικού μήπως σας ενημερώνει για κατάθεση του συγκεκριμένου ποσού στο λογαριασμό σας και τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση