Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Κωδικος 901 Φορολογια εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

κατά την υποβολή τηςε φορολογικής μου δήλωσης 2014 διαπιστώνω ότι στον κωδικό 901 αναγράφεται άλλο ποσό  (μικρότερο) από αυτό που εμφανίζεται στην εκκαθάριση του 2013 ως προκαταβολή φόρου επομένου έτους και βάσει του οποίου έγινε η εκκαθάριση 2013. Το αποτέλεσμα είναι ηυξημένος φόρος το 2014 . Πως διορθώνεται η εγγραφή, πριν υποβάλλω  την δήλωση 2014

  • 1 Απάντηση

Καλημέρα,

Επειδή έχουν παρατηρηθεί πολλά στον κωδ. 901 (ακόμη και μη εμφανίσεις προκαταβολής η οποία είχε καταλογιστεί) και καθώς δεν σας επιτρέπεται επέμβαση στο συγκεκριμένο πεδίο, επιβεβαιώστε με προσοχή το ποσό από το προηγούμενο εκκαθαριστικό σας και επιχειρήστε υποβολή της δήλωσης. Κανονικά, στην πρώτη οθόνη θα πρέπει να υπάρχει το σωστό ποσό.

Το θέμα είναι ότι κατά την υποβολή της νέας δήλωσης(2014) στην πρώτη οθόνη εμφανίζεται αριθμός που δεν έχει σχέσει με την προκαταβολή της εκκαθάρισης 2013

George D 04/07/2014 14:09:17

Θα πρέπει επομένως να επικοινωνήσετε με τη ΓΓΠΣ στον ενιαίο πενταψήφιο τηλεφωνικό αριθμό 15515 (με αστική χρέωση), θέτοντας το πρόβλημα αυτό όταν σας συνδέσουν με το αρμόδιο τμήμα.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση