Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Ποιά στοιχεία πρέπει να υπολογίσω και να λάβω υπόψην κατά την ανάλωση κεφαλαίου

Καλησπέρα σας,

θα ήθελα να ζητήσω την βοήθεια σας στις ακόλουθες ερωτήσεις ώστε να μπορέσω να ξεδιαλύνω μερικές απορίες που έχω:

1.) στον κωδικό: 063 - οι δεδουλευμένοι τόκοι δανείου συνυπολογίζονται στα τεκμήρια δαπάνης ?

2.) το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης των φιλοξενούμενων/προστατευόμενων τέκνων το συνυπολογίζω και αυτό στα τεκμήρια δαπάνης συνολικά (π.χ. 2 τέκνα = 6.000 ευρώ που θα πρέπει να προστεθούν στα τεκμήρια δαπάνης και διαβίωσης) ?

3.) το ενοίκιο για κατοικία παιδιών που σπουδάζουν στο εσωτερικό το συνυπολογίζω στα τεκμήρια δαπάνης?

4.) το ενοίκιο κύριας κατοικίας συνυπολογίζεται στις τεκμαρτές δαπάνες?

5.) οι δαπάνες στον κωδικό: 049 - μπαίνουν και αυτές στις τεκμαρτές δαπάνες δηλ. πρέπει να αφαιρεθούν από το σύνολο των εισοδημάτων ?

6.) ο κωδικός: 735 - θα πρέπει να συνυπολογιστεί στα τεκμήρια δαπάνης ?

8.) οι κωδικοί: 659 - 660 - συνυπολογίζονται στο αλγεβρικό άθροισμα των εισοδημάτων ?

9.) οι κωδικοί: 781-782: πως πρέπει να συνυπολογιστούν, θα μπούν στα συνολικά εισοδήματα ή όχι ?

10.) κατά τα έτη 2009 και 2010 δεν υπήρχαν τεκμήρια αυτοκινήτου και τεκμήρια μισθώματος από ιδιοκατοίκηση σωστά ?

11.) σε περίπτωση που το υπάρχει κεφάλαιο προς ανάλωση κατά τα προηγούμενα έτη το προσθέτω ολόκληρο στο κωδικό: 787 - ή απλά βάζω τόσο ώστε να καλύψω την διαφορά που προκύπτει από τα τεκμήρια ?

12.) εάν σε περίπτωση που και του χρόνου τα τεκμήρια μου είναι περισσότερα από τα εισοδήματα μπορώ να επικαλεστώ ξανά ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών ? Εάν ναι τότε για το έτος 2015 θα πρέπει να ελέγξω για περίσευμα κεφαλαίου κατά τα έτη 2014 και προγενέστερα σωστά ? Εάν για παράδειγμα έχω κεφάλαιο προς ανάλωση φέτος (οικονομικό έτος 2014) 4.000 ευρώ και επικαλεστώ μόνο τα 2.000 ευρώ τότε μπορώ του χρόνου να επικαλεστώ τα επόμενα 2.000 ευρώ που είναι διαθέσιμα ?


Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων πάρα πολύ για την βοήθεια σας και ζητώ συγνώμη για το πλήθος των ερωτήσεων.

George D 30/06/2014 12:46:41

Αν σας δίνεται η δυνατότητα επεξεργασίας της ερώτησής σας, προσπαθείστε για την εμφάνιση της αρίθμησης, ώστε έστω και μονολεκτικά να απαντηθούν τα ερωτήματά σας.

Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση..... έπραξα όπως μου διευκρινήσατε.

  • 1 Απάντηση

Καλημέρα,

Στα ερωτήματά σας:

1.  ΟΧΙ από τον κωδικό αυτό. Ωστόσο, οι τόκοι αυτοί θα πρέπει κανονικά να συμπεριλαμβάνονται στον κωδ. 727/728 όπου και λαμβάνονται υπόψη στα τεκμήρια δαπανών.

2.  Δεν υφίσταται προσθετικό τεκμήριο για προστατευόμενα/φιλοξενούμενα μέλη. Ισχύει εκείνο των 3.000 € για άγαμο και 5.000 € για έγγαμο, το οποίο τεκμήριο προστίθεται στα είδη υπάρχοντα (ισχύει από τη χρήση 2010 και μετά).

3.  ΟΧΙ
4.  ΟΧΙ
5.  ΟΧΙ

6.  ΟΧΙ ο κωδικός αυτός (πρόκειται για πληροφοριακό στοιχείο). Προσοχή όμως στην περίπτωση της αγοράς ακινήτων, ανέγερσης κ.λ.π. που για τα έτη που αποτελούσαν τεκμήριο η αξία τους ήταν καταχωρημένη στους σχετικούς κωδικούς της δήλωσης που αναφέρονται στα τεκμήρια.

7.  ??

8.  ΝΑΙ

9.  Θα συνυπολογιστούν στο σύνολό τους ή μερικώς ή καθόλου, υπό προϋποθέσεις. Επομένως ΝΑΙ, στο σύνολό τους αν πρόκειται π.χ. για εισαγόμενα χρηματικά κεφάλαια από το εξωτερικό, καταναλωτικά δάνεια (και όχι ειδικού σκοπού), κέρδη λαχείων, γονικές παροχές χρημάτων, κληρονομούμενα χρηματικά ποσά, εφάπαξ ασφαλιστικών οργανισμών κ.λ.π. Στην περίπτωση όμως που προέρχονται πό διάθεση περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να αναζητηθεί, να υπολογιστεί και να αφαιρεθεί το συνολικό κόστος κτήσης και να ληφθεί υπόψη μόνο η ωφέλεια - κέρδος από την διάθεση. Προκειμένου για δάνεια ειδικού σκοπού π.χ. στεγαστικά αυτά θα "απαλείψουν" και μόνο τις αντίστοιχες δαπάνες απόκτησης της κατοικίας και αν υπερκαλύπτονται αυτές, το υπόλοιπο ΔΕΝ θα θεωρηθεί διαθέσιμο ποσό.

10.  ΝΑΙ υπήρχαν εξαιρέσεις για το "ευρύ κοινό" δεδομένου ότι ίσχυσαν κριτήρια όπως για τα Ι.Χ με βάση το έτος απόκτησης και την εργοστασιακή αξία των 50.000 € και τις κατοικίες τις μεγαλύτερες των 200 τ.μ. και δευτερεύουσες άνω των 150 τ.μ.  

11. Οσο χρειάζεστε

12.  ΝΑΙ μπορείτε να επικαλεστείτε πάλι ανάλωση. ΝΑΙ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαθέσιμο υπόλοιπο του 2014 και προγενέστερα. ΝΑΙ (στο παράδειγμά σας) μπορείτε να επικαλεστείτε τα υπόλοιπα 2.000 €.

ΣΗΜ: Δείτε και τη σχετική εφαρμογή για την ανάλωση κεφαλαίου στο Forin.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση