Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Υπολογισμός τεκμηρίων (συνυπολογίζω την δόση αποπληρωμής δανείου ή όχι ?)

Καλησπέρα σας,

θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν στον υπολογισμό του συνολικού ποσού των τεκμηρίων θα πρέπει να συνυπολογίσω και την δόση αποληρωμής δανείου για αγορά πρωτής κατοικίας ή όχι ??

Σε περίπτωση που τα συνολικά τεκμήρια είναι μεγαλύτερα των εισοδημάτων μπορώ να κάνω ανάλωση κεφαλαίου απο προηγούμενα έτη.

Στον υπολογισμό των προηγούμενων ετών θα πρέπει να έχω πλεόνασμα για να μπορώ να κάνω ανάλωση ? δηλ. εισοδήματα - δαπάνες = κεφάλαιο προς ανάλωση ???

Στις δαπάνες συνυπολογίζω και τα τεκμήρια διαβίωσης + τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ??

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • 1 Απάντηση

Καλημέρα,

  • Ναι, συνυπολογίζονται και οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις καθώς και οι τυχόν τόκοι υπερημερίας.
  • Ασφαλώς και μπορείτε να διερευνήσετε την περίπτωση ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών και πράγματι θα πρέπει να προκύπτει διαθέσιμο ποσό από τα έτη στα οποία θα αναφερθείτε.
  • Τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων λαμβάνονται υπόψη, υπό προϋποθέσεις για κάποια οικ. έτη.
  • Προτείνω να συμβουλευτείτε τη σχετική εφαρμογή για τις αναλώσεις στο forin, δεδομένου ότι υπάρχει συγκεκριμένη μεθοδολογία/διαδικασία και απαιτείται γνώση των σχετικών διατάξεων του ΚΦΕ που η εφαρμογή τους επηρεάζει και το διαθέσιμο υπόλοιπο ενός ή περισσοτέρων ετών που θα επικαλεστείτε.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση