Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Ε3 Ατομικής επιχείρισης, έκπτωση δαπανων μισθοδοσίας, φορολογική αναμόρφωση

Θέλω την βοήθειά σας στο ακόλουθο θέμα, που αφορά την ατομική μου δήλωση, δηλαδή το Ε3 της ατομικής μου επιχείρισης, και με προβληματίζει ως ακολούθως :
 
Aφορά την φορολογική αναμόρφωση ή μη, της μισθοδοτικής δαπάνης (μισθοί και εισφορές) του μοναδικού μου εργαζόμενου - υπαλλήλου γραφείου, που προσλήφθηκε στις 10.9.2013.
 
Από τις 10.9.2013 έως τις 31.12.2013 (μισθοί, δώρα , άδειες  κλπ) του καταβλήθηκαν εις χείρας-μετρητά ενώ οι αναλογούσες ασφαλιστικές τους εισφορές στο ΙΚΑ με τραπεζική εξόφληση.
 
Από 01.01.2014 και έως σήμερα (μισθοί, δώρα, κλπ) κατατίθονται σε τραπεζικό λογαριασμό μετρητά ενώ οι αναλογούσες ασφαλιστικές τους εισφορές στο ΙΚΑ με τραπεζική εξόφληση.
 
Το ερώτημα είναι,
 
κατά πόσο ισχύουν στην περίπτωσή μου για τα εισοδήματα της χρήσης 2013,
 οι διατάξεις του υποεδαφίου αα), του εδαφίου α), της παραγράφου 1), του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994,
 
δηλαδή
μπορώ να εκπέσω τις μισθολογικές δαπάνες του 2013 ώς έξοδα
ή υποχρεούμαι να τις αναμορφώσω φορολογικά ?
 
Επειδή, η ατομική μου δήλωση πρέπει να υποβληθεί έως τις 30.6.2014, παρακαλώ να έχω την απάντησή σας.

Ευχαριστώ
Σταύρος Τερζάκης

  • 2 Απαντήσεις
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr